Coaching


Perspektiv - Potential - Förverkligande

 

 

Coaching handlar om att få hjälp med att frigöra den egna inre potentialen, genom nya perspektiv, och verktyg att förverkliga sitt liv.

Självförverkligande

En betydande del i coaching är att genom kärnfulla frågor skapa förutsättningar för att kunna hitta de egna svaren som vi ofta är ovetande om redan finns där egentligen, men som vi kanske undvikit eller inte tagit oss tid att se i livets ofta hektiska vardag. Lite som hjälp till självhjälp, hjälp att kunna se möjligheter och potential som egentligen alltid funnits där, straxt bortom vår upplevelsehorisont.
Att kunna se din mening och vad som är rätt för just dig, och undanröja hinder för att kunna förverkliga just ditt liv såsom du önskar det.

Coaching handlar inte om att någon annan ska lösa din situation åt dig, utan snarare ge dig nya verktyg och ritningar till inspiration för att själv kunna skapa och förverkliga det liv du vill ha.
Själva förbättringsarbetet gör individen själv och förändringsviljan behöver komma inifrån, men även själva förändringsviljan kan stärkas genom coaching den med om det behövs. Oavsett vad det specifikt är du vill förbättra och inom vilket område i ditt liv du vill fokusera, så kan coachning vara en effektiv metod att bidra till ett produktivt förbättringsarbete.

Tillvägagång och Metod

I en coachingsession samtalar vi antingen i ett personligt möte, eller per telefon, eller som vanligast via videokommunikation genom ett program som Zoom eller Skype. En vanlig session brukar ta mellan 40-60 minuter någonstans. 
Det första vi gör är att kartlägga nuläget och se inom vilka område du primärt önskar fokusera, så lägger vi upp en plan därifrån. Redan innan vi har vårt första samtal kan det vara bra att reflektera lite över situationen. Det kan jag mejla ut underlag för att gå igenom inför första samtalet.

Redan innan vi har vårt första samtal kan det vara bra att reflektera lite över situationen. Det kan jag mejla ut underlag för att gå igenom inför första samtalet. Därefter håller vi löpande kontakt under tiden du arbetar med dina frågor. Vanligtvis brukar en kontakt runt var fjortonde dag vara  lagom, men det kan vara lite olika.
Första steget är att ta kontakt och beskriva lite vad du vill ha hjälp med.

Min Ambition och målbild

Ökat välmående - Positiva synnergier

Hälsa, Lycka och Mening

 


 

Olika undersökningar som publicerats på senare tid visar tendenser på att problematiken med stress, ohälsa och upplevelser av meningslöshet och allmän olycka både är stor och ökande i vår omvärld, både bland människor i allmänhet och än mer påtagligt bland våra unga vad det verkar. Behovsbilden att fokusera på ökat välmående verkar både stor och ökande, speciellt som vi alla lever tillsammans i den värld vi skapar, och påverkar varandra och våra förutsättningar gemensamt. Ökad upplevelse av allmän olycka påverkar oss alla.

Orsakerna till utvecklingen är säkert många, men jag är övertygad om att de alla går att lösa. Både individuellt och kollektivt. Som något av en filantrop och därtill sjubarnsfar känner jag mig manad att göra vad jag kan för att påbörja en positiv förändring. En förändring i det lilla som förhoppningsvis i längden kan få synnergieffekter till det större sammanhanget. En positiv förändring i vår gemensamma omvärld gynnar oss alla. Speciellt våra barn som så småningom kommer att föra facklan vidare och förhoppningsvis skapa en än bättre värld.

Kostnad och Sponsring

 

Ambitionen att maximera nyttan och hjälpen där den behövs mest stämmer inte optimalt ihop med tanken att kräva betalt för det jag vill göra och är bra på. Det är långt ifrån säkert att de som är i störst behov av hjälp har de bästa möjligheterna att betala för sig, snarare tvärt om. Det rimmar även illa med hur jag ser på optimala förhållanden under vilka man bedriver verksamhet. Om man har som primärfokus att tjäna pengar, snarare än att bara göra det man älskar eller skapa nytta, så påverkar det resultatet i vad man gör och åstadkommer. Så för att verkligen kunna hjälpa de som behöver hjälp och behålla fokus på vad som är viktigt så kommer jag aldrig kräva betalt för hjälpen jag ger. Det är en gåva.
Samtidigt är förutsättningen för att kunna bedriva coachingverksamhet att möjligheter finns för att kunna lägga tid på det och faktiskt kunna göra det.

Ekonomomiska förutsättningar är en del av vad som behövs för att det ska vara möjligt, utöver att ha tid som kan avsättas. Så att tid kan avsättas från ordinarie försörjning och mer tid än bara fritid kan frigöras för att läggas på coaching. Därför tar jag tacksamt emot all hjälp från de som vill stödja arbetet och ändamålet, och hjälpa mig att göra det möjligt att kunna hjälpa. För att bidra är det bara att höra av sig eller berätta det under samtal. Så småningom kommer jag att lägga upp en sida med instruktioner för sponsring när det finns tid och tillfälle för det, men såklart går det att hjälpa till redan nu. Förhoppningen är att så småningom komma i kontakt med fler likasinnade coacher att samarbeta med som främst brinner för att hjälpa andra. Så ta gärna kontakt om du är coach och vill bidra med tid och engagemang.